Úvod Kdo jsme

Kdo jsme

 

Radek Štětkář

Je nadšený mladý muž se zájmem o práci s lidmi všeho věku v komunitách a centrech, dětmi ve školách a školních klubech a lidmi s různým postižením či seniory.

Pracuje jako hudebník, muzikoterapeut, facilitátor skupinového bubnování - Drumcircle, lektor kurzů afro bubnování pro děti i dospělé, vede hudebně vzdělávající program pro školy a mateřské školky Hrátky s rytmem, improvizátor s rytmem a hudbou, organizátor workshopů, koncertů a charitativních akcí pro věřejnost.

Pracuje ve školách, školkách, na táborech a hudebních festivalech, pro firmy a různorodé zábavné akce po celé ČR, v centrech pro děti, rodiny, seniory i mentálně a fyzicky postižené lidi.

Absolvoval 3leté studium Muzikoterapie – Terapeutická studia při Akademii Alternativa v Olomouci.

Stále navštěvuje hudební workshopy zahraničních i domácích lektorů, stejně jako spolupracuje s různými muzikanty ve regionu.

Pravidelně odjíždí do západní Afriky, kde studuje s místními hudebníky a věnuje se charitativní činnosti.

Založil občanské sdružení Rytmus Pro Život s cílem nabízet hudební, taneční, pěvecké i dramatické dílny a vzdělávací programy pro širokou veřejnost, školy a centra. Založil afroband MoNimba s cílem přiblížit africkou kulturu a D.M.O Drums magic orchestra pro všechny milovníky rytmu a života.

Devět let žil ve Velké Británii, kde pracoval a nabízel hodiny společného bubnování (Drum Circle) a dílny afrických bubnů ve školách a školních klubech. Mimo to také pracoval jako osobní asistent pro lidi s tělesným postižením, poruchami učení i seniory.

Hrál a studoval s mnoha západoafrickými hudebníky se sídlem ve Velké Británii jako jsou Nansady Keita, Secou Keita, Iya Sako, Vieux Bakayoko, a také Hans Sutton, s cílem dozvědět se více o africké kultuře a hudbě. V Anglii byl členem hudební skupiny Joliba, která hraje západoafrické písně a rytmy.

Vedl lekce bubnování pro organizace Drums Aloud a  Birmingham Art Therapy Centre.

Absolvoval vzdělávací program Therapeutic Drumming 1 a 2 Level v Nottinghamu a studoval s jedním se zakladatelů Drum Cirle Arturem Hullem ve Skotsku.

Zajímá se také o tanec, zpěv, drama a různé druhy terapií.

 

Rytmus pro život o.s.

Jsme občanské sdružení jehož hlavním cílem je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech kulturních a vzdělávacích, zejména:

  • praktická činnost členů v oblasti kulturní, mimoškolního vzdělávání, práce s dětmi, mládeží a širokou veřejností.
  • pořádání hudebních, pěveckých, tanečních, dramatických, sebepoznávacích a prožitkových akcí, dílen, seminářů a festivalů
  • osvětová činnost, převážně seznamování s odlišnými světovými kulturami
  • organizování volnočasových aktivit
  • podpora charitativních projektů