Úvod rytmy pro firmy

Rytmy pro firmy

Nic nevyjádří důležitost plného nasazení, naslouchání, komunikace a soustředění na souhru skupiny tak dobře jako hudba. Žádné předchozí hudební zkušeností nejsou třeba. Jediné na co se zaměříme a cílem celé aktivity je ocenit součinnost a spolupráci s každým jedincem v týmu, pokud je veden kreativním a pozitivním způsobem a uvědomit si pomocí zkušenosti důležitost každého a každé role při dosahování společného cíle – harmonie, která je sladěná a melodická a lze ji vycítit okamžitě bez ohledu na hudební talent účinkujících.

Mnohé team-buildingové aktivity jsou velmi často založeny na soutěžení a v účastnících budí spíše dravost a soutěživost na místo spolupráce…
Chcete pobavit a rozveselit vaše pracovníky neopakovatelným společným zážitkem na Vašem večírku nebo jen pozvednout náladu a energii při dlouhém…