Muzikoterapie

Muzikoterapie je značně široký pojem, jejíž definice je použití hudby a hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální a interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.

Na hudbu a zvuk reaguje člověk velmi silně, a to nejen naše tělo, orgány a smysly ale i naše duše. Emoce způsobené pasivním poslechem hudby nebo aktivní hrou ovlivňují biochemické pochody v lidském těle. Hudba silně umocňuje zvláště sféru emocí a dokáže nám tak evokovat různé asociace, reflexe a vzpomínky na minulost, kdy se nám připomenou příjemné i nepříjemné zážitky z našeho života. Existují zvuky, které nás nabíjejí a působí na nás pozitivně a naopak jsou i ty, které nám energii berou. V dnešní hlučné době všichni žijeme v jakémsi souboji různých zvuků a hluků a ani si nedokážeme představit, jak moc negativně nás působí a tím pádem nám i škodí.

Tvoření či naslouchání hudby může vést k přirozenému posílení našeho imunitního systému a napomáhá také k léčení nebo potlačení stresů, neuróz i depresí, které ve větší či menší míře zažívá každý z nás. Muzikoterapie je dlouhodobý systematický proces práce s člověkem nebo skupinou při stanovení jednotlivých krátkodobých i dlouhodobých cílů terapie.

V současné době spolupracujeme s Domovem Hrádek pro lidi se zdravotním postižením ve Fryštáku nebo s Integrovaným Centrem Slunečnice ve Zlíně.

Související články